Jakub Postępski

Praca magisterska

System korekty pomiaru skrętnika sił

Rozpoczęcie: październik 2017
Promotor: Tomasz Winiarski